הוצאת ויזה לארה"ב | ויזות לארצות הברית – Visa2all

תקנון

תנאי שימוש:

 1. תנאי שימוש

  1. הוראות כלליות
   1. הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתמש") באתר visa2all (להלן: "האתר") ועל כל פעולה המבוצעת באמצעות האתר, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין חברת ויזה טו אול בע"מ ח.פ 514600576 (להלן: "מפעילת האתר"). למען הסר כל ספק ככל ואינך מסכים לאיזה מתנאי השימוש באתר הנך מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות כל שימוש בו.
   2. מפעילת האתר מציעה ליווי וייעוץ בתהליך הוצאת ויזה לארצות הברית (להלן: "השירות"). למען הסר כל ספק יודגש כי האתר אינו פועל בתיאום ו/או בשיתוף עם שגרירות ארצות הברית ו/או מי מטעמה ו/או כל גוף ממלכתי ו/או רשמי אחר. מפעילת האתר ו/או נציגיה אינם מבטיחים כי המשתמש יקבל ויזה ו/או אינם נושאים בכל אחריות במקרה של דחיית בקשה לקבלת ויזה.
   3.  באתר רשאי להשתמש בוגר, בן 18 ומעלה המחזיק באמצעי תשלום תקף. אין אפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר אשר יהיה קביל על ידי מפעילת האתר לרבות PayPal.שינויים בתנאי השימוש באתר: תנאי השימוש באתר ניתנים לשינוי בכל עת על ידי מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה. התנאים הקובעים הם כפי שיהיו בכל מועד ומועד.
   4. מדיניות פרטיות: השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. אנא קרא אותה בעיון.
    מובהר כי בהרשמה לאתר הנך מסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה כמשמעותם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
   5. שירות לקוחות. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני support@visa2all.co.il, בטלפון 0747035722 או בפקס 0723359637
   6. מפעילת האתר אוסרת על משתמשים ו/או מפעילי אתרים לסרוק את האתר ו/או לבצע בו חיפושים ו/או פעולות אחרות באמצעות תוכנות /או יישומים אוטומטיים כלשהם
   7.  מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מבלי לגרוע מהאמור בתקנון שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למידע המופיע באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.
   8. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר
  2. הזמנת שירות
   1. הזמנת השירות מותנת במילוי טופס "בקשה לקבלת ויזה" [קישור לטופס ראשון] קישור לטופס שני ישלח לאחר תשלום בלבד (להלן: "הבקשה") והסדרת התשלום באמצעות אמצעי התשלום המקובלים באתר. בשיחת הייעוץ לפני ראיון ו או שליחת קובץ אישור הגשת הבקשה לתיבת הדואר שלכם השירות עבורו שלמתם מסתיים. כל מידע נוסף לגבי חזרת הדרכונים/סירובים/ שינויים אינו בכלל שירות הגשת הבקשה לוויזת תייר/עסקים b1/b2 ותדרשו להתנהל באופן עצמאי מול שגרירות ארה"ב. 
   2. במהלך השירות ועד לסיום הגשת הבקשה לוויזה לארה"ב נחייב אתכם לבצע את כל פעולות הגשת הבקשה הנוכחית הכוללת שינויי מועדי ראיון בשגרירות, שינויי פרטים בשאלון, בדיקת מידע, תיקונים וכדומה דרך נציגנו בלבד. על מנת להבטיח את המידע שלכם והיות וחשבון החברה בשגרירות הנו חשבון הכולל לקוחות רבים לא נוכל לתת לכם את פרטי הגישה ומידע לפי בקשתכם ולכן תאלצו להיות כפופים להחלטת נציגנו ולבצע את כל השינויים והבקשות בזמן השירות רק באמצעות נציגנו. תעריפי הפעולות הנוספות השונות נעים בדרך כלל בין 50- 100 שקלים לפעולה לאדם.  במידה ואינכם מעוניינים תמיד באפשרותכם להתקשר עם שגרירות ארה"ב להמשך תהליך. יובהר כי החברה איננה מחויבת לספק שירותים אלו.
   3. מובהר כי המשתמשים באתר מחויבים למלא את הבקשה בצורה מדויקת ועם פרטים נכונים בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.
   4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור מפעילת האתר רשאית להסיר לאלתר כל משתמש מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של מפעילת האתר.
   5. חשוב- חל איסור לחדש את הדרכון לאחר השלמת הבקשה והסדרת התשלום ללא אישור בכתב מאת מפעילת האתר. במידה ועשיתם זאת נאלץ להגיש עבורכם בקשה חדשה ותאלצו לשלם אגרה ושירות מחדש בהתאם. 
   6. איננו אחראים לכל בקשה שהגשתם באופן עצמאי ואין ביכולתנו לאתר מידע כזה. מחובתכם לתת לנציגנו מידע רלוונטי לפני הגשת הבקשה. 
   7. שירות לקוחות ותמיכה יינתנו מימים א'-ה' שעות 8am-16pm בימי שישי וערבי חג 8am-12pm. יובהר כי החברה יוצאת לחופשות יזומות ותינתן לפחות 2 ימי עסקים קודם.
   8. רכישת שירות החברה להגשת ויזה לארה"ב מחייב אתכם לבצע את כל פעולות הגשת הבקשה הנוכחית הכוללת שינויי מועדי ראיון בשגרירות, שינויי פרטים בשאלון, בדיקת מידע, תיקונים וכדומה דרך נציגנו בלבד. על מנת להבטיח את המידע שלכם והיות וחשבון החברה בשגרירות הנו חשבון הכולל לקוחות רבים לא נוכל לתת לכם את פרטי הגישה ולכן תאלצו לבצע את כל השינויים והבקשות העתידיות רק באמצעות נציגנו. תעריפי הפעולות השונות נעים בדרך כלל בין 50- 100 שקלים לפעולה אלא אם יוגדר לכם אחרת.  במידה ואינכם מעוניינים תמיד באפשרותכם לבצע את התהליך לבד מול שגרירות ארה"ב ולהקים חשבון חדש.
   1. ביטול השירות: מפעילת האתר מאפשרת למשתמשים לבטל את הבקשה בתוך 14 ימים ממועד התשלום בכפוף לתנאים שלהלן:
    1. לא התקבל טופס בקשה לקבלת ויזה לארה"ב.
    2. הבקשה לקבלת ויזה לא הוגדרה כבקשה דחופה עבורה השרות ניתן תוך 48 שעות
   2. מובהר כי ביטול בקשה שהועברה לשגרירות ארה"ב כרוכה בדמי ביטול בהתאם לחוק
   3. לא ניתן לקבל החזר כספי על אגרת שגרירות ארה"ב וכל ביטול או הכחשת עסקה יטופל מידית ע"י מחלקת הונאה ושגרירות ארה"ב תפסול מידית את הוויזה שלכם.
   4. הודעת הביטול תשלח אל מפעילת האתר באמצעות בדואר אלקטרוני support@visa2all.co.il, או בפקס 0723359637
  3. מאון אחריות והגבלת אחריות
   1. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שעשוי להיגרם בקשר עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים.
   2. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS-IS) והמשתמש או מבצע הפעולה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
   3.  .תנאי שימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה, בכל התקשרות אף לאחר סיום השירות.
   4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו למשתמשים מכל סיבה שהיא.
   5. מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט המקומית או העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה לרשת האינטרנט.
   6. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשי האתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
   7. אחריותה של מפעילת האתר, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין.
   8. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ולמתן הודעה למפעילת האתר בקשר להפרה או כל תלונה אחרת לגבי תכני משתמשים (לרבות נוהל הודעה והסרה) ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני support@visa2all.co.il
  4. מדיניות פרטיות
   1. שמירת מידע והעברתו. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר למפעילת האתר במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש במהלך הגלישה, יישמרו במאגרי המידע של מפעילת האתר, לרבות מאגר מס' 700047998. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ברישומו לאתר, המשתמש מאשר למפעילת האתר לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור בין חברות שונות המוחזקות על ידי מפעילת האתר ו/או מחזיקות במפעילת האתר.
   2. הרשמתך לאתר ו/או השימוש בו, מהווה הסכמה להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מיסרונים (הודעות טקסט) הכוללים הצעות, מבצעים והנחות באתר (להלן: "דיוור פרסומי"). הנך רשאי להסיר את עצמך מרשימת התפוצה לקבלת דיוור פרסומי בכל עת. אין באמור בכדי לגרוע מהסכמתך מיכללא לקבל הודעות שונות מהאתר, לרבות הודעות מערכת או שירות ועדכונים שונים, ככל שיידרשו.
    לתשומת לבך: למפעילת האתר אין אפשרות או יכולת לדעת האם הנך עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני המשותפת גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת דיוור פרסומי ממפעילת האתר בדואר אלקטרוני, הנך מאשר ומתחייב בפני מפעילת האתר כי ניתנה לך הסכמתם כאמור של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני הנ"ל וכי הסכמתך כאמור מהווה הסכמה גם מצדם לקבלת דיוור פרסומי בדואר אלקטרוני ממפעילת האתר.
   3. בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח מאת מפעילת האתר, ובמקרה כזה לא יישלחו לאותה כתובת משתמש הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.
   4. בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות: לחלופין, הנך רשאי לבקש את מחיקתך ממאגר המידע של מפעילת האתר, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך למעט בקשת המחיקה עצמה.
   5. מפעילת האתר תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.
   6. מפעילת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של מפעילת האתר.
   7. מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies" – קבצים אשר מאוחסנים על ידי השרת של מפעילת האתר על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך)  על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.
   8. מעבר לשימוש האמור, מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן תוכן
   9. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימושך בלבד והינך נדרש לשמור על סודיותם. בכל מקרה, מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיותך שתיגרם עקב שימוש לא מורשה כאמור בשם המשתמש ובסיסמתך האישית.
   10. רכישת שירות החברה להגשת ויזה לארה"ב מחייב אתכם לבצע את כל פעולות הגשת הבקשה הנוכחית הכוללת שינויי מועדי ראיון בשגרירות, שינויי פרטים בשאלון, בדיקת מידע, תיקונים וכדומה דרך נציגנו בלבד. על מנת להבטיח את המידע שלכם והיות וחשבון החברה בשגרירות הנו חשבון הכולל לקוחות רבים לא נוכל לתת לכם את פרטי הגישה ולכן תאלצו לבצע את כל השינויים והבקשות העתידיות רק באמצעות נציגנו. תעריפי הפעולות השונות נעים בדרך כלל בין 50- 100 שקלים לפעולה אלא אם יוגדר לכם אחרת.  במידה ואינכם מעוניינים תמיד באפשרותכם לבצע את התהליך לבד מול שגרירות ארה"ב ולהקים חשבון חדש.
  5. קניין רוחני

                  1. כל מידע ו/או תוכן המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, לוגואים הנם בבעלות בלעדית של בעלי הזכויות ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמה
                  2. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

          7. ציות לתנאים ושיפוי

  1.  .המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו .כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.
  2. רישומי האתר ומערכות מפעילת האתר מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם.
  3. מפעילת האתר תהיה רשאית, אך לא מחוייבת, לאכוף את הוראות השימוש באתר ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד המשתמש.
   
  • 8.  הדין החל והוראות נוספות
   1. רישומי האתר ומערכות מפעילת האתר מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם.
   2. מפעילת האתר תהיה רשאית, אך לא מחוייבת, לאכוף את הוראות השימוש באתר ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד המשתמש.
   3. פרשנותם ואכיפתם של תנאי שימוש אלה ו/או כל פעולה או סכסוך הקשורה באתר ו/או התכנים המוצגים בו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוזות תל-אביב או מרכז. תנאי השימוש עודכנו לאחרונה בתאריך 30/12/2020
   
Scroll Up
WhatsApp chat